Jakość


Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług, świadczonych przez TARGOR-TRUCK, jest uzyskanie:

  • certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 2015
  • certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 2015
  • certyfikatu systemu bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001 2007
  • certyfikatu systemu HACCP
  • świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy AEO w zakresie uproszczeń celnych
  • certyfikatu rzetelnej firmy, certyfikatu bezpieczeństwa należności

DOKUMENTY DO POBRANIA

Polityka


SPRAWDŹ DOKUMENTY

DOKUMENTY DO POBRANIA

Certyfikaty


SPRAWDŹ DOKUMENTY