System bezpieczeństwa i higieny pracy

W grudniu 2013r. uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ISO 18001:2004

Podstawową korzyścią z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest zapewnienie systematycznego mierzenia poziomu bezpieczeństwa pracy.