SQAS

W m-cu kwietniu 2014r. poddaliśmy się badaniu i ocenie SQAS (Safety and Quality Assessment System) w module Transport Service.

SQAS jest dobrowolnym Systemem Badania i Oceny Bezpieczeństwa (prowadzonej działalności) i Jakości (świadczonych usług) przeprowadzonym przez bezstronnego akredytowanego przez CEFIC – Europejską Radę Przemysłu Chemicznego w Brukseli - niezależnego rzeczoznawcę.

Nasza firma uzyskała wysoki wynik w badaniu SQAS co stanowi potwierdzenie ciągłego doskonalenia wizerunku godnego zaufania partnera, wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych Klientów oraz ambicję świadczenia usług o najwyższej jakości.