Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Transportu RP”

Część oficjalną Zgromadzenia Ogólnego TLP zakończyło wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Transportu RP”. W imieniu pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury odznaki wręczyła pani Olga Tworek Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu  Drogowego Ministerstwa Infrastruktury m.in. dla Pani Agnieszki Wierzbowskiej Wiceprezes Zarządu TARGOR-TRUCK Sp. z o.o.

Gratulujemy!